2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.65.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
26.11.2019 r.

         
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek nr 168/2 i 137/5 w miejscowości Kołaczkowo oraz działki nr 36/6 w miejscowości Zazdrość, przez:
 
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1072.2019.IJ z dnia 19.11.2019 r., (wpływ 19.11.2019 r.),


 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (26 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 listopada 2019, 16:45:09)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (26 listopada 2019, 16:48:11)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131