2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.74.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.11.2019 r.

 
          Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Falkowski, zamieszkały w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza 6/2, 85-092 Bydgoszcz, z dnia 14.11.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN z liniami kablowymi SN 15kV i demontażem linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 231/7, 231/38, 231/44, 208/1 w miejscowości Szubin Wieś.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (19 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 listopada 2019, 07:34:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100