2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 66 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.48.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18.11.2019 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.11.2019 r. decyzji nr 66, znak: RZP.6733.48.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 54/3, 68, 57/8, 62, 56/3, 59/3, 60/4, 63, 61/6, 67, 89/1  w miejscowości Stanisławka oraz na terenie działki nr 11/2 w miejscowości Kołaczkowo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (18 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Szypuła (22 listopada 2019, 09:01:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127