2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 65 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.47.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18.11.2019 r.
                       
                       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.11.2019 r. decyzji nr 65, znak: RZP.6733.47.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 286/24, 286/11, 289, 294/10, 294/12, 294/13, 294/16, 294/17, 294/19, 294/20, 294/21, 294/22, 294/23 w miejscowości Małe Rudy.
                        Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (18 listopada 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (21 listopada 2019, 12:24:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130