2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 61 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.49.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.11.2019 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.11.2019 r. decyzji Nr 61, znak: RZP.6733.49.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 231/38, 231/7, 231/44, 208/1 w miejscowości Szubin Wieś.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys- Stachowiak (12 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (15 listopada 2019, 11:17:25)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (19 listopada 2019, 13:09:25)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 163