2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.62.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
12.11.2019 r.

         
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączem gazowym ś/c dn32PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 369/1 oraz 249 w miejscowości Tur, przez:
 
 
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią– postanowienie znak:  ZDP.420.181/2019 z dnia 31.10.2019 r.
 
2. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,-        postanowienie znak: WU.OZ.DB.ZAR.5151.21.13.2019.TZ. z dnia 30.10.2019r.


 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (12 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 listopada 2019, 14:07:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111