2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.61.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
12.11.2019 r.

         
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  na terenie działek nr 63/11, 67/9, 68/1, 68/2 w miejscowości Wąsosz, przez:

 
1. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – postanowienie znak: O.BY.Z-3.4351.465.AP.2019 z dnia 05.11.2019 r.
 
2.Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu- postanowienie znak:       BD.ZPU.1.611.1028.2019.IJ z dnia 07.11.2019 r.,


 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (12 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 listopada 2019, 14:01:03)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (19 listopada 2019, 14:46:50)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123