2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.71.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.11.2019 r.

 
 Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Antoni Lipiński z dnia 28.10.2019 r., (wpływ 29.10.2019 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV ze złączami kablowymi ZK/SN na terenie działek nr  3202/2; 3202/6; 3233/1; 3233/2; 3233/3; 3233/4; 3234/2; 3270/1; 3270/2; 3271/2; 3271/4; 3257; 205; 206; 35/1; 37/1; 78/1; 101/1; 437; 438/1; 442; 443/1; 444/10; 445/2; 446/1; 446/2; 447/1; 447/2; 452/1; 453; 592/1; 597/1 oraz demontażu istniejących linii napowietrznych SN 15 kV na terenie działek nr 3202/2; 3202/6; 3270/1; 3270/2; 3270/3; 3271/2; 3271/4; 3272/1;3257; 3256/5; 3233/1; 3233/2; 3233/3; 3233/4; 3234/2; 205; 437; 438/1; 438/8; 438/9; 438/10; 438/11; 438/12; 438/13; 438/15; 439/2; 439/6; 439/7; 439/8; 439/9; 439/5; 440/4; 440/5; 440/6; 440/7; 440/8; 440/10; 442; 443/1; 444/1; 444/4; 444/9; 444/10; 445/3; 445/4; 445/5; 453; 597/1; 592/1; 78/1; 101/1; 104; 35/1; 37/1 w miejscowości Zamość, gmina Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (6 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 listopada 2019, 13:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105