2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.70.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.11.2019 r.
 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jakub Mierzyński, reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych „WERGON” Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnikach, przy ul. Jaśminowej 5, 86-005 Białe Błota, z dnia 28.10.2019 r., (wpływ: 29.10.2019 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze słupem oświetleniowym na terenie działek nr 256, 353/2, 241/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (12 listopada 2019, 13:32:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93