2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.311.2019)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
04.11.2019 r.
         

            Na podstawie art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 186/6 w miejscowości Małe Rudy przez:
 
1.    Zarząd Dróg Powiatowych - postanowienie znak: ZDP.171/2019 z dnia 22.10.2019 r., (wpływ: 25.10.2019 r.),

2.    Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.RPU.1.611.994.2019.JC z dnia 29.10.2019 r.
 
3.    Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad- postanowienie znak:  O.BY.Z-3.4351.476.AP.2019 z dnia 25.10.2019 r.
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 listopada 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (4 listopada 2019, 12:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141