2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.48.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.10.2019 r.
 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek  nr 54/3, 68, 57/8, 62, 59/3, 56/3, 60/4, 63, 61/6, 67, 89/1 w miejscowości Stanisławka oraz 11/2 w miejscowości Kołaczkowo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 października 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 października 2019, 13:35:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132