2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.47.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.10.2019 r.
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek  nr 286/24, 286/11, 289, 294/10, 294/12, 294/13, 294/16, 294/17, 294/19, 294/20, 294/21, 294/22, 294/23 w miejscowości Małe Rudy, przez:
 
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.948.2019.IJ z dnia 18.10.2019 r., (wpływ 23.10.2019 r.),

Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 października 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 października 2019, 13:11:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131