2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.54.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.09.2019 r.
 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik - Pan Marcin Bachórz, z dnia 23.09.2019 r., (wpływ 24.09.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o znaczeniu lokalnym (gminnym) na terenie działki nr 724/6 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 września 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 października 2019, 14:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113