2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 50 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.35.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.09.2019 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19.09.2019 r. decyzji nr 50, znak: RZP.6733.35.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 129/28, 129/29, 129/30, 129/38, 129/45, 129/46, 138/2, 138/1, 129/2, 129/8, 129/3, 131 w miejscowości Mąkoszyn.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (19 września 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 września 2019, 08:35:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147