2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.51.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.09.2019 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Andrzej Paciorek, reprezentujący LAB-ENERGY Andrzej Paciorek ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz, z dnia 30.08.2019 r., (wpływ 10.09.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 362 w miejscowości Smolniki.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (17 września 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 września 2019, 13:51:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175