2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 248 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.52.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.06.2019 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.06.2019 r. decyzji Nr 248, znak: RZP.6730.1.52.2019 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 129/8 w miejscowości Samoklęski Duże.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (25 czerwca 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (27 czerwca 2019, 08:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181