2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.32.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.06.2019 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Katarzyny Paszkowskiej, reprezentującej firmę: „KP-PROJEKT” PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Paszkowska ul. Grunwaldzka 207 bud. A, 85-451 Bydgoszcz, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 z dnia 17.06.2019 r., (wpływ: 18.06.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączami gazowymi ś/c dn32PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 61/4 i 167 w miejscowości Wolwark.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 czerwca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 czerwca 2019, 14:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182