2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.20.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.06.2019 r.
 
      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE na terenie działki nr 29/2 w miejscowości Szubin oraz działek nr 1753/3, 1753/4, 208/1, 197, 29/3, 26/2, 18, 35/1 i 203/17 w miejscowości Szubin Wieś, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (24 czerwca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 czerwca 2019, 13:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160