2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.28.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.06.2019 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 34, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Paweł Ledworowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych „WERGON” Sp. z o.o. Lipniki, ul Jaśminowa 5, 86 - 005 Białe Błota, z dnia 27.05.2019 r., (uzupełnienie wniosku 07.06.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 671, 499/2, 319/7, 517/1, 320/1 oraz 320/2 w miejscowości Królikowo.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (12 czerwca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 czerwca 2019, 14:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170