2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 219 w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.148.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05.06.2019 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 05.06.2019 r. decyzji Nr 219, znak: RZP.6730.1.148.2019 zmieniającej ostateczną decyzję Burmistrza Szubina Nr 214 z dnia 21.07.2014 r., znak: GP.RZP.6730.1.149.2014 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na terenie działki nr 11/27 w miejscowości Mąkoszyn.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (5 czerwca 2019)
Opublikował: Joanna Szypuła (6 czerwca 2019, 13:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171