2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 31 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.14.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.05.2019 r.

                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.05.2019 r. decyzji nr 31, znak: RZP.6733.14.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, w celu powiązania nowym przyłączem GPZ Szubin i linii „Kruszyn 2” na terenie działek nr 57/16, 48/7, 48/3, 109 w miejscowości Łachowo, 35/1, 27/1 w miejscowości Szubin Wieś oraz 28 w miejscowości Szubin.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (23 maja 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (29 maja 2019, 14:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174