2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 30 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.13.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 23.05.2019 r.
                   

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 23.05.2019 r. decyzji nr 30, znak: RZP.6733.13.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4kV na terenie działek nr 16/8 i 16/24 w miejscowości Kornelin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (23 maja 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (29 maja 2019, 14:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155