2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.20.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.05.2019 r.
 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Rafała Pasela, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097  Bydgoszcz, reprezentującego firmę ZISGAZ Krzysztof Szczesik, z siedzibą Przy Lesie 19, 86-016 Osówiec, z dnia 15.05.2019 r., (wpływ: 17.05.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE na terenie działki nr 29/2 w miejscowości Szubin oraz działek nr 1753/3, 1753/4, 208/1, 197, 29/3, 26/2, 18, 35/1 i 203/17 w miejscowości Szubin Wieś.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 maja 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (23 maja 2019, 12:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157