2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 187 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.43.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.05.2019 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.05.2019 r. decyzji Nr 187, znak: RZP.6730.1.43.2019 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 568/27 w miejscowości Rynarzewo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (9 maja 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (13 maja 2019, 09:53:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159