2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.14.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.04.2019 r.

 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, w celu powiązania nowym przyłączem GPZ Szubin i linii „Kruszyn 2”  terenie działek nr 57/16, 48/7, 48/3, 109 w miejscowości Łachowo oraz działek nr 35/1 i 27/1 w miejscowości Szubin Wieś i działki nr 28 w miejscowości Szubin, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 kwietnia 2019, 13:48:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127