2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.18.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.04.2019 r.

 
       Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Katarzyny Paszkowskiej, reprezentującej firmę: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 z dnia 17.04.2019 r., (wpływ: 23.04.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączami gazowymi ś/c dn32PE na terenie działek nr 2048, 2049 i 2053 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (24 kwietnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 kwietnia 2019, 12:47:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114