2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.6.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.04.2019 r.

                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.04.2019 r. decyzji nr 23, znak: RZP.6733.6.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 224 obręb ewidencyjny Małe Rudy oraz na terenie działek nr 347/9, 347/13, 347/4, 491/3, 521, 263, 264, 265, 274, 287/5, 288/4, 289/2, 292/2, 346, 314, 315, 316, 317, 318/1, 320, 321/2, 877, 300/5, 298/4, 650/14, 650/12, 533/11, 534/19, 589/2, 539/3 obręb ewidencyjny Rynarzewo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys - Stachowiak (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (17 kwietnia 2019, 08:55:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150