2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.11.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
09.04.2019 r.

         
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie budynku Sądu Rejonowego w Szubinie o platformę dla osób niepełnosprawnych na terenie działki nr 1756 w miejscowości Szubin, przez:
 
1. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu - postanowienie znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.45.2019.MG.TZ z dnia 28.03.2019 r., (wpływ 02.04.2019 r.),
 
Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego zawiadomienia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (9 kwietnia 2019, 13:36:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170