2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.1.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.03.2019 r.
              
     
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.03.2019 r. decyzji nr 18, znak: RZP.6733.1.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 204, 208/2, 213/2 w miejscowości Wolwark.

             Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 


 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (27 marca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (2 kwietnia 2019, 11:54:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149