2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.14.2019)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.03.2019 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego     (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o.  Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią z dnia 19.03.2019 r., (wpływ 22.03.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, w celu powiązania nowym przyłączem GPZ Szubin i linii „Kruszyn 2”  terenie działek nr 57/16, 48/7, 48/3, 109 w miejscowości Łachowo oraz działek nr 35/1 i 27/1 w miejscowości Szubin Wieś i działki nr 28 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (26 marca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (2 kwietnia 2019, 11:28:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149