2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.6.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
26.03.2019 r.
         
      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 224 obręb ewidencyjny Małe Rudy oraz na terenie działek nr 347/9, 347/13, 347/4, 491/3, 521, 263, 264, 265, 274, 287/5, 288/4, 289/2, 292/2, 346, 314, 315, 316, 317, 318/1, 320, 321/2, 877, 300/5, 298/4, 650/14, 650/12, 533/11, 534/19, 589/2, 539/3 obręb ewidencyjny Rynarzewo, przez:
 
1.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu - postanowienie znak: WU OZ. DB. ZAR. 5151.21.3.2019.TZ z dnia 12.03.2019 r., (wpływ 15.03.2019 r.),


2.Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią – postanowienie znak: ZDP.420.44/2019 z dnia 13.03.2019 r., (wpływ 18.03.2019 r.),


3.Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy – postanowienie znak: O.BY.Z-3.4351.113.AP.2019 z dnia 19.03.2019 r., (wpływ 19.03.2019 r.),


4.Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: ZKPPT.7637.85.2019 z dnia 19.03.2019 r., (wpływ 21.03.2019 r.).
 
       Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego zawiadomienia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (26 marca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (2 kwietnia 2019, 10:31:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135