2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.3.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
14.03.2019 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz stanowiskiem słupowym, napowietrznym na terenie działek o nr 53/1, 53/4, i 56/2 w miejscowości Łachowo, przez:
 
1.     Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu - postanowienie znak: WU OZ. DB. ZAR. 5151.21.1.2019 z dnia 19.02.2019 r., (wpływ 25.02.2019 r.),


2.     Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią – postanowienie znak: ZDP.420.30/2019 z dnia 22.02.2019 r. , (wpływ 05.03.2019 r.).
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (19 marca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (19 marca 2019, 11:06:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131