2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.66.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.03.2019 r.

                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.03.2019 r. decyzji nr 16, znak: RZP.6733.66.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 265/5, 233/2, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 321/10, 321/11, 321/12, 321/13, 321/14 w miejscowości Małe Rudy.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (19 marca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (19 marca 2019, 10:44:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119