2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.62.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
  z dnia 25.02.2019 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.02.2019 r. decyzji nr 10, znak: RZP.6733.62.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 193/2, 193/26, 228/16, 228/10, 228/13, 228/11, 228/12, 228/14, 228/15, 228/17, 228/18, 228/20, 228/19, 228/21, 228/22, 228/23, 228/24, 228/25, 228/26, 228/27, 228/28 w miejscowości Małe Rudy.
   
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (15 marca 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (15 marca 2019, 14:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132