2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.26.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
11.03.2019 r.
         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 353/17 w miejscowości Wąsosz

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (11 marca 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (11 marca 2019, 10:49:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146