2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.58.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.02.2019 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.02.2019 r. decyzji nr 8, znak: RZP.6733.58.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu śr/c oraz przyłącza gazu z zespołem redukcyjno-pomiarowym na terenie działek nr 77/1, 107/1, 103, 109/14, 109/16, 108/1 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 118, 67, 65/4, 56/2  w miejscowości Łachowo.
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (21 lutego 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (1 marca 2019, 10:54:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151