2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.574.2018)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
20.02.2019 r.

         
            Na podstawie art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 59/22 w miejscowości Szubin przez:
 
    1.     Starostę Nakielskiego- postanowienie znak: SWG.6123.58.2019 z dnia 07.02.2019 r., (wpływ 13.02.2019 r.),
 
         Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
          Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (20 lutego 2019)
Opublikował: Joanna Szypuła (21 lutego 2019, 09:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150