2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.6.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.02.2019 r.

 
      Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mariusz Mirek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TEHO Biuro Inwestycyjne Mariusz Mirek z siedzibą: 62-200 Wełnica, Osiedle Letnie 34, z dnia 05.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  na terenie działek nr:
·       224 w miejscowości Małe Rudy,
·      347/9, 347/13, 347/4, 491/3, 521, 263, 264, 265, 274, 287/5, 288/4, 289/2, 292/2, 346, 314, 315, 316, 317, 318/1, 320, 321/1, 877, 300/5, 298/4, 650/14, 650/12, 533/11, 534/19, 589/2, 539/3, 546 w miejscowości Rynarzewo.
 
 
 
 
 


 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 lutego 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (18 lutego 2019, 13:38:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149