2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.58.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05.02.2019 r.
 

       Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu śr/c oraz przyłącza gazu z zespołem redukcyjno-pomiarowym na terenie działek nr 77/1, 107/1, 103, 109/14, 109/16, 108/1 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 67, 65/4, 56/2  w miejscowości Łachowo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
    Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (5 lutego 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 lutego 2019, 09:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117