2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.58.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
05.02.2019 r.
         
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu śr/c oraz przyłącza gazu z zespołem redukcyjno-pomiarowym na terenie działek nr 77/1, 107/1, 103, 109/14, 109/16, 108/1 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 67, 65/4, 56/2  w miejscowości Łachowo, przez:

  1.Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy - postanowienie   znak: O.BY.Z-3.4351.12.AP.2019 z dnia 22.01.2019 r.,
  2.Zarząd Dróg Powiatowych - postanowienie znak: ZDP.420.07/2019 z dnia 16.01.2019 r., (wpływ 29.01.2019 r.),
 
     Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
     Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (5 lutego 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 lutego 2019, 08:27:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125