2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.53.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.02.2019 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.02.2019 r. decyzji nr 6, znak: RZP.6733.53.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla terenów zabudowanych na terenie działek nr 65, 10/2, 111/1, 111/2, 108, 362, 105, 63/4, 79/6, 171, 84, 185, 193/1, 445/3, 465, 473/1, 483/2, 483/1 w miejscowości Smolniki oraz działek nr 237/2 i 237/6 w miejscowości Kowalewo.  
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (1 lutego 2019)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (7 lutego 2019, 10:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154