2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.61.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
30.01.2019 r.
         
 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek  nr  67/12 i 67/16  w miejscowości Skórzewo oraz działki nr 167/2 i 166/9 w miejscowości Kołaczkowo, przez:
 
1.Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - postanowienie znak: ZS.224.2.4.2019AH z dnia 24.01.2019 r., (wpływ 29.01.2019 r.).
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (1 lutego 2019, 12:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169