2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.53.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.01.2019 r.

 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla terenów zabudowanych na terenie działek nr 65, 10/2, 111/1, 111/2, 108, 362, 105, 63/4, 79/6, 171, 84, 185, 193/1, 445/3, 465, 473/1, 483/2, 483/1 w miejscowości Smolniki oraz działek nr 237/2 i 237/6 w miejscowości Kowalewo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 stycznia 2019, 13:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159