2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.40.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 03.01.2019 r.

                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03.01.2019 r. decyzji nr 2, znak: RZP.6733.40.2018 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 224, 319/6 w miejscowości Małe Rudy oraz na terenie działek nr 347/9, 347/3, 347/4, 521, 558, 263, 264, 298/4, 265, 297/1, 346, 274, 315, 316, 317, 318/1, 321/2, 877, 870, 293/2, 533/11, 534/19, 535/20, 589/2, 568/4, 297/2, 300/5, 649, 320, 491/3, 539/3 w miejscowości Rynarzewo.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (3 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 stycznia 2019, 13:40:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142