2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.52.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
02.01.2019 r.
         
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego wraz z przebudową dwóch stanowisk słupowych niskiego napięcia na terenie działek nr 97/2, 101/22, 101/23, 245 w miejscowości Mąkoszyn, przez:
 
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią - postanowienie znak: ZDP.420,257/2018 z dnia 06.12.2018 r., (wpływ 17.12.2018 r.),
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu- postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.944.2018.IJ Z DNIA 17.12.2018r. (wpływ 19.12.2018r.).
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (2 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 stycznia 2019, 08:28:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163