Miejscowy plan - Sienkiewicza Wiejska - Szubin

Miejscowy plan - Sienkiewicza Wiejska - Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin

PPiZD.6721.5.2018     OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA              Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. [...]

metryczka