Miejscowy plan - część wsi Zalesie i Szaradowo [PPiZD.6721.2.2018]

Miejscowy plan - część wsi Zalesie i Szaradowo [PPiZD.6721.2.2018]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo

PPiZD.6721.2.2018     OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA        Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo   Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo, gmina [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin   Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

metryczka