2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.439.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
04.09.2018 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
1.    Zarządowi Dróg Powiatowych,
2.    Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
3.    Staroście Nakielskiemu,
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 186/28 w miejscowości Małe Rudy.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 września 2018)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (5 września 2018, 09:32:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118