2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 34 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.26.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.08.2018 r.
                   
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.08.2018 r. decyzji nr 34, znak: RZP.6733.26.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działki nr 167 w miejscowości Wolwark.

       Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 sierpnia 2018)
Opublikował: Joanna Matuszak (9 sierpnia 2018, 11:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192