2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.27.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.06.2018 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Szubin ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marek Patela reprezentujący firmę ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 z dnia 21.06.2018 r. (wpływ: 25.06.2018 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego  na terenie działki nr 3699, 49/1, 44 w miejscowości Nadkanale (obręb Zamość).

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (26 czerwca 2018)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 czerwca 2018, 13:03:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232